What does tena koutou mean?

It is a greeting to 3 or more people

Tena koe: Hello to one

Tena Korua: Hello to two

Tena koutou: Hello to all